Kennisbank

Uiteraard zijn leden de deskundigen bij uitstek als het gaat om de toepassingsmogelijkheden van tijdelijke huisvesting in uw specifieke situatie. Bij Unitbouw Nederland kunt u terecht voor meer algemene informatie rondom flexibel en verplaatsbaar bouwen. Denk aan informatie over regelgeving, leveringsvoorwaarden, checklists, etc. Tevens beschikt Unitbouw Nederland over een netwerk van kennispartners.

Links

Handreiking tijdelijke bouw
Handreiking Tijdelijke bouw

Rijksoverheid / bouwregelgeving:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving

Vereniging BWT Nederland / bouw- en woningtoezicht:
www.verenigingbwt.nl

Bouwbesluit 2012:
www.bouwbesluitonline.nl

Leveringsvoorwaarden

Alle leden van Unitbouw Nederland hanteren uniforme leveringsvoorwaarden. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door de Unitbouw Nederland (voorheen de VVVA) en op 28 april 2014 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht zijn gedeponeerd.